V současné době máme smlouvy s těmito pojišťovnami

  • 111 – VZP, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
  • 201 – VOZP, Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
  • 205 – ČPZP, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  • 207 – OZP, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
  • 211 – ZPMVČR, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

Ceník výkonů a pomůcek nad rámec plateb zdravotními pojišťovnami nebo u nepojištěné pacientky

Gynekologie

Bonusové karty

Roční bonusová karta standard
jednorázové pomůcky, ultrazvukové vyšetření nad rámec hrazený pojišťovnou, recept HAK nebo HRT bez prohlídky - zaslání e-mailem či SMS, výsledky, lékařská zpráva - zaslání e-mailem, /sleva pro důchodce
500 Kč / 400 Kč
Roční bonusová karta komfort
standard + cytologické vyšetření metodou LBC, přednostní objednání, /sleva pro důchodce
1 000 Kč / 800 Kč

Jednorázové platby

Jednorázové pomůcky: zrcadla, odběrové štětičky, návleky na ultrazvuk, ubrousky, papír na lůžko, eventuálně vložky a vlhké ubrousky 100 Kč
Gynekologické vyšetření na žádost pacientky nebo u nepojištěné (bez cytologie) 1 000 Kč
Cytologické vyšetření na žádost pacientky nebo u nepojištěné 500 Kč
Cytologické vyšetření metodou LBC (Liquid Based Cytology Thin Pre Pap) na žádost pacientky nebo nepojištěné 600 Kč
Gynekologický ultrazvuk na žádost pacientky nebo u nepojištěné 500 Kč
Ultrazvuková folikulometrie, vyšetření plodnosti 200 Kč
Vyšetření vaginálního nebo cervikálního stěru na žádost (nejedná se o cytologii) 360 Kč
Vyšetření cervikálního stěru na chlamydie 350 Kč
Vyšetření sexuálně přenosných infekcí (HIV, žloutenka B,C, syfilis)                                           1 500 Kč
Vyšetření sexuálně přenosných infekcí (kapavka, chlamydie) 1 000 Kč
Vyšetření na vysoce rizikové HPV 2 000 Kč
Vyšetření na vysoce rizikové HPV včetně typizace 2 500 Kč
Rychlý těhotenský test v ambulanci 100 Kč
Rychlý CRP test v ambulanci 150 Kč
Komplexní vyšetření a sepsání žádosti o umělé přerušení těhotenství 1 500 Kč
Nitroděložní tělísko hormonální (Jaydess/Mirena/Kyleena) včetně aplikace a kontroly uložení 5600 Kč / 6200 Kč / 6600 Kč
Nitroděložní tělísko nehormonální včetně aplikace a kontroly uložení 3 600 Kč
Vyjmutí nitroděložního tělíska 300 Kč
Předpis receptu HAK nebo HRT bez prohlídky 50 Kč
Předpis léku injekční antikoncepce včetně aplikace 350 Kč
Předpis léků na oddálení menstruace včetně poučení 150 Kč
Předpis léků postkoitální antikoncepce včetně vyšetření 500 Kč
Konzultace bez vyšetření na žádost pacientky 300 Kč
Předpis receptu antikoncepce neregistrované pacientce 250 Kč
Aplikace injekce 150 Kč
Kopírování jedna strana 5 Kč
Výpis z dokumentace nebo výsledků na žádost pacientky 700 Kč
Lékařská zpráva z vyšetření, potvrzení na žádost pacientky 200 Kč
Recept, výsledky, lékařská zpráva zaslání e-mailem, SMS 200 Kč
Neomluvená absence v objednaném termínu (omluva nejpozději den předem telefonicky bez poplatku) 300 Kč

Porodnictví

Těhotenské balíčky

Těhotenský balíček minimum
jednorázové pomůcky, náběrové kontejnery, 1x ultrazvuk foto, kopie výsledků, *
1 200 Kč
Těhotenský balíček standard
minimum + ultrazvukový pohled na plod při každé návštěvě, recept bez prohlídky – zaslání e-mailem či SMS, výsledky, lékařská zpráva zaslání e-mailem, určení pohlaví, ultrazvuková cervikometrie od 24. týdne, * 
1 500 Kč
Těhotenský balíček komfort
standard + ultrazvukový snímek 2D při každém vyšetření, potvrzení pro letecké spol. a pojišťovny, zaměstnavatele a CK v rámci vyšetření, přítomnost partnera při vyšetření, 2x ultrazvukové vyšetření v těhotenství na žádost pacientky (např. odhad hmotnosti, uložení plodu), *
2 500 Kč

* nezahrnuje pojišťovnou nehrazená vyšetření: I. trimestrální kombinovaný screening Downova syndromu včetně screeningu preeklampsie, ultrazvukové vyšetření podrobné morfologie plodu ve 20. až 22. týdnu

Jednorázové platby

Vyšetření v těhotenství komplexní na žádost pacientky nebo u nepojištěné včetně ultrazvuku 1 000 Kč
Ultrazvukové vyšetření v těhotenství na žádost pacientky (např. prevence předčasného porodu, odhad hmotnosti plodu) 500 Kč
Ultrazvukový snímek 2D během vyšetření 100 Kč
Ultrazvukový snímek 3D během vyšetření 200 Kč
Ultrazvukové vyšetření 4D se záznamem 1 000 Kč
Potvrzení pro letecké spol. a pojišťovny, zaměstnavatele a CK v rámci vyšetření 150 Kč
Potvrzení pro letecké spol. a pojišťovny a CK včetně vyšetření 500 Kč

Všechny ceny jsou smluvní a platby vybírá sestra. Přijímáme platby kartou.
Ceník je platný od 1. 1. 2020